Συγκράτηση

Συγκράτηση και επανεξετάσεις

Μετά την ολοκλήρωση της ενεργού ορθοδοντικής θεραπείας και την αφαίρεση των μηχανισμών, ξεκινά μία εξίσου σημαντική περίοδος που αφορά τη συγκράτηση του αποτελέσματος. Μόλις ολοκληρωθούν οι ορθοδοντικές μετακινήσεις, εάν τα δόντια δεν συγκρατηθούν στις θέσεις τους, πολύ σύντομα θα υπάρξει υποτροπή. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η συγκράτησή τους με ακίνητα ή/και κινητά μηχανήματα. Απαραίτητες επίσης είναι και οι περιοδικές επανεξετάσεις, προκειμένου να γίνεται έλεγχος της σταθερότητας του θεραπευτικού αποτελέσματος, έλεγχος και ρύθμιση των μηχανημάτων συγκράτησης.

Ακίνητη συγκράτηση

Ως ακίνητη συγκράτηση χαρακτηρίζεται η τοποθέτηση σύρματος που συγκολλάται στην εσωτερική επιφάνεια συνήθως των 6 κάτω προσθίων και 4 ή 6 άνω προσθίων δοντιών. Το σύρμα αυτό δεν παρεμποδίζει κατά την ομιλία και τη μάσηση και είναι απόλυτα ανεκτό από τον ασθενή. Εξαιρετικής σημασίας είναι τόσο η διατήρηση καλής στοματικής υγιεινής (βούρτσισμα, χρήση μέσων μεσοδόντιου καθαρισμού) όσο και η προσοχή κατά τη μάσηση προκειμένου να μην αποκολληθεί ή σπάσει το σύρμα. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάτι τέτοιο, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας!

Κινητά μηχανήματα συγκράτησης

Σε αυτά περιλαμβάνονται μηχανήματα τύπου Hawley καθώς και διαφανείς νάρθηκες. Εφαρμόζονται στην άνω ή/και στην κάτω γνάθο και συχνά σε συνδυασμό με την ακίνητη συγκράτηση. Σημαντική είναι η συνεργασία του ασθενούς σχετικά με τις ώρες εφαρμογής, ανάλογα με τις οδηγίες που δίνονται κατά περίπτωση.