Υπερσύγκλειση

Το πρόβλημα αυτό χαρακτηρίζεται από το ότι τα κάτω πρόσθια δόντια επικαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό από τα άνω πρόσθια. Συχνά μάλιστα η κατακόρυφη αυτή επικάλυψη είναι τόσο έντονη, που οδηγεί σε τραυματική σύγκλειση, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται τραυματισμοί στα ούλα των προσθίων κάτω δοντιών, αποτριβές των κάτω προσθίων δοντιών ή και τραυματισμοί στον ουρανίσκο.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος περιλαμβάνει συχνά την τοποθέτηση μηχανήματος τύπου Hawley (Hawley με bite plate) και επανορθωτική ορθοδοντική θεραπεία.