Ανωμαλίες στον αριθμό των δοντιών

Υπεραριθμία δοντιών

Ως υπεραριθμία δοντιού ή δοντιών χαρακτηρίζεται η κατάσταση στην οποία εκ γενετής έχει γίνει καταβολή ενός ή περισσοτέρων δοντιών, τα οποία συνεχίζουν να αναπτύσσονται μέσα στις γνάθους. Τα υπεράριθμα δόντια είναι δυνατόν να ανατείλουν στο οδοντικό τόξο ή λόγω ανεπάρκειας χώρου να παραμείνουν μέσα στο οστό έγκλειστα. Η αντιμετώπιση ποικίλλει ανάλογα και με τα υπόλοιπα συνοδά ορθοδοντικά προβλήματα, αν και συνήθως τα υπεράριθμα δόντια εξάγονται και γίνεται ορθοδοντική θεραπεία προκειμένου να διευθετηθούν τα υπόλοιπα.

Αγενεσίες (ελλείψεις) δοντιών

Αγενεσία δοντιού θεωρείται η εκ γενετής έλλειψη της καταβολής του δοντιού. Παρόλο που αγενεσίες παρατηρούνται συχνότερα σε συγκεκριμένες ομάδες δοντιών, σε έναν ασθενή είναι δυνατόν να λείπει συγγενώς οποιοδήποτε δόντι ή και περισσότερα του ενός δόντια. Η αγενεσία δοντιών αντιμετωπίζεται είτε με τη σύγκλειση των διαστημάτων των ελλειπόντων δοντιών με ορθοδοντική μετακίνηση των υπολοίπων είτε με τη διευθέτηση των χώρων προκειμένου να αποκατασταθούν τα ελλείποντα δόντια με κάποια προσθετική αποκατάσταση, εμφύτευμα κλπ. Το σχέδιο θεραπείας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που θα πρέπει να συναξιολογηθούν.