Επανορθωτική Ορθοδοντική

Πρόκειται για την πλήρη ορθοδοντική θεραπεία, που με την άσκηση ορθοδοντικών και ορθοπεδικών δυνάμεων έχει ως σκοπό τη μετακίνηση των δοντιών και τη  διόρθωση σκελετικών προβλημάτων. Στα πλαίσια της επανορθωτικής ορθοδοντικής θεραπείας, συνήθως εφαρμόζονται (συχνά παράλληλα) διάφοροι μηχανισμοί, που περιλαμβάνουν ακίνητα ορθοδοντικά μηχανήματα («σιδεράκια», γλωσσικά τόξα), κινητά μηχανήματα («μασελάκια» ή εξωστοματικά), ελαστικές δυνάμεις («λαστιχάκια») κλπ. Η διάρκεια της επανορθωτικής ορθοδοντικής ποικίλει ανάλογα με το είδος των προβλημάτων, την ηλικία του ασθενούς, τη συνεργασία του ασθενούς κλπ. Συνήθως, κυμαίνεται ανάμεσα σε 12-30 μήνες, με συχνότερα τα 2 χρόνια περίπου.