Διαταραχές που σχετίζονται με τα νεογιλά δόντια

Πρόωρη απώλεια νεογιλών δοντιών

Πρόκειται για την απώλεια νεογιλών δοντιών νωρίτερα σε σχέση με τη «φυσιολογικά προγραμματισμένη» απόπτωσή τους, που μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, με κυριότερο τον εκτεταμένο τερηδονισμό τους, που οδηγεί στην εξαγωγή τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνήθως είναι απαραίτητη μια Ά Φάση θεραπείας, με κάποιο μηχάνημα διατήρησης χώρου που συγκολλάται στα δόντια (γλωσσικό τόξο) ή κάποιο κινητό μηχάνημα τύπου Hawley, προκειμένου να διατηρηθεί ο χώρος μέχρι να ξεκινήσει η ανατολή του διάδοχου μονίμου δοντιού.

Αγκύλωση νεογιλών δοντιών

Ως αγκύλωση χαρακτηρίζεται η κατάσταση κατά την οποία η ρίζα ενός δοντιού (συνηθέστερα σε νεογιλό, παρατηρείται όμως και σε μόνιμα) συντήκεται με το οστό της γνάθου, με αποτέλεσμα το δόντι να «αγκυρώνει» στο οστό. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί αρκετές διαταραχές στα παρακείμενα δόντια καθώς και στη σύγκλειση, με αποτέλεσμα να χρήζει άμεσης παρέμβασης. Συνηθέστερα το αγκυλωμένο νεογιλό δόντι αφαιρείται και τοποθετείται κάποιο μηχάνημα διατήρησης χώρου.