Λοιπά ακίνητα ορθοδοντικά μηχανήματα

Γλωσσικό τόξο

Είναι μηχάνημα που τοποθετείται κυρίως για τη διατήρηση χώρου μετά την πρόωρη απώλεια νεογιλών δοντιών, μέχρι να ανατείλουν τα διάδοχα μόνιμα. Τοποθετείται επίσης και σε άλλες περιπτώσεις που απαιτούν τη διευθέτηση χώρου στο οδοντικό τόξο, όπως σε περιστατικά με συνωστισμό δοντιών.

Μηχάνημα διεύρυνσης άνω γνάθου - Hyrax

Είναι μηχάνημα το οποίο φέρει μηχανισμό εξελίκτρας (ένα είδος «βίδας») και τοποθετείται για τη διεύρυνση της άνω γνάθου. Η διεύρυνση επιτυγχάνεται με τη σταδιακή ενεργοποίηση της εξελίκτρας, που προκαλεί διάνοιξη της μέσης υπερώιας ραφής στην άνω γνάθο. Η ενεργοποίηση πραγματοποιείται στο σπίτι, ανάλογα με τις οδηγίες που θα σας δοθούν στο ιατρείο (συνήθως 1-2 φορές την ημέρα).

Μηχάνημα διεύρυνσης άνω οδοντικού τόξου - Quadhelix

Πρόκειται για μηχάνημα που περιλαμβάνει τέσσερις έλικες και τοποθετείται στην άνω γνάθο, με σκοπό τη διεύρυνση ενός στενού άνω οδοντικού τόξου. Η ενεργοποίηση του μηχανήματος πραγματοποιείται στο ιατρείο.