Ορθοδοντικοί νάρθηκες Invisalign

Με την τεχνική Invisalign, οι ορθοδοντικές μετακινήσεις επιτυγχάνονται με την εφαρμογή μιας σειράς διάφανων ναρθήκων, οι οποίοι κατασκευάζονται εξατομικευμένα για τον ασθενή. Κάθε 7-10 μέρες ο ασθενής τοποθετεί τον επόμενο νάρθηκα και έτσι τα δόντια σταδιακά μετακινούνται. Η τεχνική αυτή πλεονεκτεί ιδιαίτερα λόγω αισθητικής και εφαρμόζεται κυρίως σε ενήλικες και εφήβους.