Σιδεράκια

Τα «σιδεράκια» ή ορθοδοντικά αγκύλια, ανήκουν στα ακίνητα ορθοδοντικά μηχανήματα (συγκολλούνται στα δόντια και δεν αφαιρούνται από τον ασθενή κατά τη διάρκεια της θεραπείας).

Εκτός από τα μεταλλικά σιδεράκια, υπάρχουν τα κεραμικά (λευκά), τα οποία είναι πολύ διακριτικά και επιλέγονται συχνά από ενήλικες ασθενείς και από εφήβους.

Επιπλέον, υπάρχουν και τα γλωσσικά (εσωτερικά) σιδεράκια, τα οποία είναι τα πλέον «αισθητικά» καθώς είναι πραγματικά αόρατα!