Σκελετική ανωμαλία ΙΙΙης Τάξης

Πρόκειται για ανωμαλία στη σχέση των γνάθων που χαρακτηρίζεται από οπισθιέστερη θέση της άνω γνάθου σε σχέση με την κάτω, με συνηθέστερο χαρακτηριστικό το ότι τα κάτω πρόσθια δόντια βρίσκονται μπροστά από τα άνω.

Η αντιμετώπιση συνιστάται να ξεκινάει από μικρή ηλικία, με την εφαρμογή μάσκας Delaire, ενός ορθοπεδικού μηχανήματος που ευνοεί την αύξηση της άνω γνάθου. Όταν έχει ολοκληρωθεί η αύξηση των γνάθων, η αντιμετώπιση του προβλήματος περιλαμβάνει είτε θεραπεία με camouflage είτε Ορθογναθική Χειρουργική.