Λίγα λόγια για τα ορθοδοντικά προβλήματα

Σκελετικά προβλήματα

Τα σκελετικά προβλήματα αναφέρονται σε παρεκκλίσεις από τη «φυσιολογική» σχέση των γνάθων, στο προσθιοπίσθιο, στο κατακόρυφο ή/και στο εγκάρσιο επίπεδο, οι οποίες οφείλονται σε ανωμαλίες στην αύξηση ή/και τη θέση της άνω ή/και κάτω γνάθου. Τα συχνότερα σκελετικά προβλήματα περιλαμβάνουν:

  • Σκελετική ανωμαλία ΙΙης Τάξης, με προεξέχουσα την άνω γνάθο
  • Σκελετική ανωμαλία ΙΙΙης Τάξης, με προξέχουσα την κάτω γνάθο
  • Σκελετική χασμοδοντία, με απουσία σύγκλεισης μεταξύ άνω και κάτω δοντιών
  • Υπερσύγκλειση, με μεγάλη επικάλυψη των κάτω προσθίων δοντιών από τα άνω
  • Σκελετικές ανωμαλίες που οφείλονται σε στενή άνω γνάθο, με οπίσθια σταυροειδή σύγκλειση

Οδοντικά προβλήματα

Τα συχνότερα ορθοδοντικά προβλήματα περιλαμβάνουν:

  • Προβλήματα χώρου στα οδοντικά τόξα (συνωστισμός, αραιοδοντία)
  • Ανωμαλίες στον αριθμό των δοντιών (υπεραριθμίες δοντιών, ελλείψεις δοντιών)
  • Προβλήματα θέσης ή φοράς ανατολής δοντιών (έκτοπα δόντια, έγκλειση δοντιών)
  • Διαταραχές στη σύγκλειση των δοντιών (ανωμαλία σύγκλεισης ΙΙης ή ΙΙΙης Τάξης, πρόσθια χασμοδοντία, αυξημένη κατακόρυφη πρόταξη, σταυροειδής σύγκλειση)
  • Διαταραχές που σχετίζονται με νεογιλά δόντια (πρόωρη απώλεια, αγκύλωση)

Θέλετε προσωποποιημένη ενημέρωση τώρα;

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικονωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.