Σκελετική ανωμαλία ΙΙης Τάξης

Αναφέρεται σε ανωμαλία στη σχέση των γνάθων κατά την οποία η άνω γνάθος βρίσκεται σε αρκετά προσθιέστερη θέση σε σχέση με την κάτω γνάθο, με κύριο χαρακτηριστικό την έντονη προπέτεια των άνω προσθίων δοντιών.

Η αντιμετώπιση συνίσταται στην εφαρμογή ορθοπεδικών μηχανημάτων, όπως εξωστοματικού μηχανήματος ή/και λειτουργικού μηχανήματος τύπου ενεργοποιητή, με στόχο την αναστολή της περαιτέρω αύξησης της άνω γνάθου και την καθοδήγηση της αύξησης της κάτω γνάθου. Σε ασθενείς όπου η αύξηση των γνάθων έχει ολοκληρωθεί, η αντιμετώπιση γίνεται είτε με μετακινήσεις των δοντιών που στόχο έχουν να «καμουφλάρουν» το σκελετικό πρόβλημα είτε με ορθογναθική χειρουργική.