Ορθογναθική χειρουργική

Η Ορθογναθική Χειρουργική Θεραπεία αποτελεί μια συνδυαστική θεραπευτική προσέγγιση που περιλαμβάνει Ορθοδοντική Θεραπεία και Γναθοχειρουργική επέμβαση. Ενδείκνυται κυρίως σε περιπτώσεις ασθενών με έντονες σκελετικές ανωμαλίες, όπου δεν είναι δυνατή ούτε η παρέμβαση στην αύξηση του προσώπου (λόγω ηλικίας ή λόγω ιδιαίτερα έντονης δυσαρμονίας) ούτε η «συγκάλυψη» του σκελετικού προβλήματος με οδοντικές μετακινήσεις («καμουφλάρισμα» – camouflage treatment).

Η Γναθοχειρουργική επέμβαση πραγματοποιείται μετά την ενηλικίωση, οπότε και έχει ολοκληρωθεί η αύξηση στα οστά του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος. Προηγείται η προεγχειρητική Ορθοδοντική, κατά την οποία γίνονται ορθοδοντικές μετακινήσεις και προετοιμασία για το χειρουργείο, καθώς επίσης και μετεγχειρητικά ακολουθεί μία περίοδος ορθοδοντικής θεραπείας προκειμένου να γίνουν οι τελικές μετακινήσεις. Η χειρουργική επέμβαση είναι δυνατόν να αφορά την άνω ή/και την κάτω γνάθο ή και άλλα μέρη του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος (πηγούνι, μύτη κλπ).