Συχνές ερωτήσεις

1: Σε ποια ηλικία πρέπει να γίνει ο πρώτος ορθοδοντικός έλεγχος;

Η πρώτη ορθοδοντική εκτίμηση συστήνεται να γίνεται στην ηλικία των 7 ετών περίπου. Σε αυτή την ηλικία γίνεται ένας πρώτος έλεγχος και αξιολογείται η αναγκαιότητα για μια Α΄ Φάση Θεραπείας (Προληπτική – Κατασταλτική Ορθοδοντική). Ωστόσο, σε οποιαδήποτε ηλικία μπορούν να προσέλθουν τα παιδιά ή οι ενήλικες στην κλινική μας για μια ορθοδοντική εκτίμηση.

2: Πότε μπορεί να ξεκινήσει η ορθοδοντική θεραπεία; Πρέπει να έχει «αλλάξει» το παιδί όλα τα δόντια του;

Δεν είναι απαραίτητο να έχουν ανατείλει όλα τα μόνιμα δόντια προκειμένου να ξεκινήσει η ορθοδοντική θεραπεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, είναι πιθανόν ήδη να είναι αργά, διότι πιθανόν να έχει ολοκληρωθεί μεγάλο ποσοστό της αύξησης των γνάθων. Η πρώτη εκτίμηση γίνεται σε μικρή ηλικία, εάν χρειαστεί εφαρμόζεται Προληπτική Ορθοδοντική και το παιδί παρακολουθείται. Ακόμα και σε περιπτώσεις όμως όπου δεν απαιτείται Α΄ Φάση θεραπείας, εάν χρειαστεί αργότερα Επανορθωτική Ορθοδοντική θεραπεία, το πιθανότερο είναι ότι θα πρέπει να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση της ανατολής όλων των μονίμων δοντιών.

3: Μέχρι ποια ηλικία μπορεί κάποιος να κάνει ορθοδοντική θεραπεία;

Δεν υπάρχουν ηλικιακά όρια στην Ορθοδοντική θεραπεία ούτε αποτελεί προνόμιο των παιδιών μόνο. Η Ορθοδοντική ενηλίκων είναι εφικτή, συμβάλλει στη βελτίωση της αισθητικής και της λειτουργίας του στοματογναθικού συστήματος και με τους πλέον αισθητικούς μηχανισμούς.

4: Είναι επώδυνη η ορθοδοντική θεραπεία;

Παρόλο που το υποκειμενικό στοιχείο παίζει σημαντικό ρόλο στην αντίληψη του πόνου, σε γενικές γραμμές μπορεί να ειπωθεί ότι η ορθοδοντική θεραπεία δεν είναι επώδυνη. Οι ενοχλήσεις που αισθάνεται ο ασθενής σχετίζονται κυρίως με την παρουσία «ξένων» μηχανισμών στο στόμα, οι οποίες αποδράμουν μόλις συνηθίσει ο ασθενής τους μηχανισμούς. Ενίοτε, κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης των μηχανισμών ή τις πρώτες ημέρες, ο ασθενής αισθάνεται μια έντονη πίεση στα δόντια. Ωστόσο, ακόμα και οι πιο έντονες ενοχλήσεις αποδράμουν με τη λήψη ενός ήπιου αναλγητικού.

5: Πόσο συχνά είναι τα ραντεβού;

Τα ραντεβού κατά τη διάρκεια της ενεργού Ορθοδοντικής θεραπείας είναι περίπου μία φορά το μήνα. Κατά τη διάρκεια της συγκράτησης, σταδιακά η συχνότητα μειώνεται μέχρι που φτάνει περίπου στη μία επανεξέταση ανά εξάμηνο.

6: Πόσο χρόνο διαρκεί η ορθοδοντική θεραπεία;

Η διάρκεια της Ορθοδοντικής θεραπείας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το είδος και η βαρύτητα του ορθοδοντικού προβλήματος, η συνεργασία του ασθενούς, η συνέπεια προσέλευσης στις συνεδρίες κλπ. Ωστόσο, γενικά η διάρκεια της Επανορθωτικής Ορθοδοντικής θεραπείας κυμαίνεται ανάμεσα σε 18-30 μήνες. Μετά τη διάγνωση και την κατάρτιση του σχεδίου θεραπείας, θα ενημερωθείτε για τον προβλεπόμενη διάρκεια της θεραπείας.

7: Ποιο είναι το κόστος της ορθοδοντικής θεραπείας;

Το κόστος της Ορθοδοντικής θεραπείας ποικίλλει ανάλογα με τη βαρύτητα και το είδος του προβλήματος, το είδος των μηχανισμών που θα τοποθετηθούν κλπ. Ωστόσο, μετά τη διάγνωση, στο ραντεβού όπου θα σας παρουσιαστεί το Σχέδιο Θεραπείας, πριν την τοποθέτηση των μηχανισμών, θα ενημερωθείτε για το κόστος της θεραπείας.

8: Γιατί είναι απαραίτητες οι φωτογραφίες;

Οι φωτογραφίες του προσώπου και των δοντιών είναι απαραίτητες στην αρχή της θεραπείας για διαγνωστικούς σκοπούς. Στο τέλος της θεραπείας επίσης λαμβάνονται φωτογραφίες, για λόγους σύγκρισης με την αρχική κατάσταση και για τη διατήρηση αρχείου του περιστατικού. Σε κάποιες περιπτώσεις, είναι πιθανόν να ληφθούν φωτογραφίες και κατά τη διάρκεια της θεραπείας, με σκοπό την καταγραφή της θεραπευτικής πορείας. Θα ενημερωθείτε αναλυτικά για το Πρωτόκολλο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ακολουθείται στην κλινική μας και θα σας δοθούν τα αντίστοιχα έγγραφα.

9: Γιατί απαιτούνται εξαγωγές μονίμων δοντιών;

Παρότι προτεραιότητα δίνεται στην ακεραιότητα των οδοντικών ιστών και όλες οι θεραπείες μας βασίζονται στην αρχή της συντηρητικής, ελάχιστα δυνατής παρέμβασης, σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητες οι εξαγωγές μονίμων δοντιών για την επιτυχία της Ορθοδοντικής θεραπείας. Το σχέδιο θεραπείας μπορεί να περιλαμβάνει εξαγωγές δοντιών για διάφορους λόγους, που θα συζητήσουμε αναλυτικά μαζί κατά την παρουσίαση του σχεδίου θεραπείας. Ωστόσο, δύο κύριοι λόγοι οδηγούν σε εξαγωγές δοντιών είτε λόγω έντονου συνωστισμού δοντιών είτε στα πλαίσια «συγκάλυψης» ενός προβλήματος, συνήθως σκελετικού («camouflage treatment»).

10: Είναι σταθερό το αποτέλεσμα της ορθοδοντικής θεραπείας; Υπάρχει περίπτωση να «ξαναστραβώσουν» τα δόντια;

To αποτέλεσμα της ορθοδοντικής θεραπείας είναι απόλυτα σταθερό εφόσον τηρηθεί το πρωτόκολλο συγκράτησης και ακολουθείται το πρόγραμμα των επανεξετάσεων.

11: Θα «ξαναστραβώσουν» τα δόντια επειδή υπάρχουν φρονιμήτες;

Η ύπαρξη φρονιμητών γενικά δεν επηρεάζει τη σταθερότητα του αποτελέσματος της ορθοδοντικής θεραπείας. Εάν υπάρχουν φρονιμήτες και ανατείλουν φυσιολογικά στο φραγμό (υπάρχει χώρος, έχουν σωστή φορά ανατολής κλπ) τότε συνήθως δεν υπάρχει λόγος να εξαχθούν. Αντίθετα, εάν δημιουργούν προβλήματα (οίδημα, πόνο, προβλήματα στα παρακείμενα δόντια) ή παραμένουν έγκλειστοι, ο θεράπων οδοντίατρος θα σας συμβουλέψει για την ανάγκη πιθανής εξαγωγής τους. Κατά κανόνα, δεν θα σας ζητηθούν εξαγωγές φρονιμητών για λόγους σταθερότητας του αποτελέσματος της θεραπείας.

12: Αν φοράει το παιδί το μηχάνημα λιγότερες ώρες θα γίνει η διόρθωση;

Η συνεργασία του ασθενούς είναι εξαιρετικής σημασίας για την επιτυχία της Ορθοδοντικής θεραπείας, γεγονός που προϋποθέτει την τήρηση των οδηγιών που θα σας δοθούν στο ιατρείο σχετικά με την εφαρμογή των μηχανισμών. Ανάλογα με το είδος του μηχανήματος, θα σας δοθούν οδηγίες για την ελάχιστη ώρα εφαρμογής που απαιτείται για να λειτουργήσει ο μηχανισμός. Χρήση του μηχανήματος για μικρότερο χρονικό διάστημα από το ελάχιστα απαιτούμενο, θα οδηγήσει είτε σε μεγάλη καθυστέρηση της θεραπείας είτε και σε αδυναμία διόρθωσης του προβλήματος. Ωστόσο, λόγω του «φορτωμένου» προγράμματος που έχουν τα παιδιά και οι έφηβοι, θα συζητήσουμε μαζί πιθανές λύσεις και τρόπους για να μην υπάρξουν παρεκκλίσεις από την προγραμματισμένη θεραπεία.