Σκοπός και στόχοι Ορθοδοντικής Θεραπείας

Σκοπός της Ορθοδοντικής Θεραπείας είναι η πρόληψη, η καταστολή και η θεραπεία των ορθοδοντικών ανωμαλιών και των σκελετικών προβλημάτων του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος. Τα διάφορα μηχανήματα που εφαρμόζονται ασκούν δυνάμεις στα δόντια ή/και στις γνάθους, προκειμένου να μετακινηθούν τα δόντια και να καθοδηγηθεί η αύξηση των οστών. Έτσι επιτυγχάνεται η ορθή διευθέτηση των δοντιών, η σωστή σύγκλειση καθώς και η σωστή σχέση των γνάθων μεταξύ τους.

Μετά το πέρας της Ορθοδοντικής Θεραπείας θα έχουν επιτευχθεί: