Διαταραχές στη σύγκλειση των δοντιών

Ανωμαλία σύγκλεισης ΙΙης Τάξης

Πρόκειται για ανωμαλία στην προσθιοπίσθια σχέση των δοντιών, κατά την οποία τα άνω δόντια βρίσκονται αρκετά πιο μπροστά σε σχέση με τα κάτω. Το συγκλεισιακό αυτό πρόβλημα συνήθως συνυπάρχει με τη σκελετική ανωμαλία ΙΙης Τάξης, χωρίς όμως αυτό να είναι πάντα απαραίτητο.

Σε μικρές ηλικίες, απαραίτητη συνήθως είναι μια Α΄ Φάση θεραπείας, με κάποιο «μασελάκι» τύπου Hawley, προκειμένου να περιοριστεί η έντονη προπέτεια των άνω δοντιών και να προστατευτούν από πιθανό τραυματισμό. Σε μεγαλύτερες ηλικίες, η επανορθωτική ορθοδοντική θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει εξωστοματικό τόξο, «μασελάκι» τύπου ενεργοποιητή, καθώς και άλλα μηχανήματα. Στους ενήλικες, η ορθοδοντική αντιμετώπιση της ανωμαλίας ΙΙης Τάξης πιθανόν να απαιτεί εξαγωγές δοντιών, προκειμένου να «καμουφλαριστεί» το πρόβλημα.

Φυσιολογική σύγκλειση:
Ανωμαλία σύγκλεισης ΙΙης Τάξης:

Ανωμαλία σύγκλεισης ΙΙΙης Τάξης

Στη συγκλεισιακή ανωμαλία ΙΙΙης Τάξης τα δόντια της άνω γνάθου συγκλείνουν οριακά, ή πιο πίσω σε σχέση με τα δόντια της κάτω γνάθου (πρόσθια σταυροειδής σύγκλειση). Συχνά η ανωμαλία αυτή συνυπάρχει με τη σκελετική ανωμαλία ΙΙΙης Τάξης, χωρίς όμως να είναι απαραίτητο.

Σε μικρές ηλικίες, είναι συνήθως απαραίτητη η Ά Φάση θεραπείας με κάποιο κινητό μηχάνημα, που θα βοηθήσει στο να εγκατασταθεί φυσιολογική οριζόντια πρόταξη (τα άνω δόντια να συγκλείνουν μπροστά από τα κάτω). Σε μεγαλύτερες ηλικίες, η επανορθωτική ορθοδοντική θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει ορθοπεδική μάσκα Delaire καθώς και άλλους μηχανισμούς. Σε ενήλικες, είναι πιθανόν να χρειαστεί «καμουφλάρισμα» της ανωμαλίας με εξαγωγές δοντιών.

Πρόσθια χασμοδοντία

Ο όρος περιγράφει τη συγκλεισιακή ανωμαλία κατά το κατακόρυφο επίπεδο, κατά την οποία τα άνω πρόσθια δόντια δεν συγκλείνουν με τα κάτω πρόσθια. Η αιτία μπορεί να βρίσκεται στο σκελετικό υπόβαθρο, στα δόντια ή και στα δύο. Σε μικρές ηλικίες, εφόσον η πρόσθια χασμοδοντία συνυπάρχει με κάποια βλαβερή συνήθεια, συνήθως είναι απαραίτητη μια Ά Φάση θεραπείας, με κάποιο κινητό μηχάνημα. Σε μεγαλύτερες ηλικίες, η επανορθωτική θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει την εφαρμογή ποικίλλων μηχανισμών ανάλογα και με τα συνυπάρχοντα ορθοδοντικά ή/και σκελετικά προβλήματα. Τέλος, σε κάποιες περιπτώσεις, συχνότερα σε ενήλικες, είναι πιθανόν να απαιτηθούν και εξαγωγές δοντιών.

Αυξημένη κατακόρυφη πρόταξη (βαθειά δήξη)

Πρόκειται για συγκλεισιακή ανωμαλία κατά την οποία τα άνω πρόσθια δόντια καλύπτουν τα κάτω πρόσθια σε ποσοστό μεγαλύτερο από το φυσιολογικό (πάνω από το 1/3 περίπου). Σε εξεσημασμένες περιπτώσεις, η σύγκλειση αυτή είναι τραυματική, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται τραυματισμοί στα ούλα ή και αποτριβές στα κάτω πρόσθια δόντια. Η αντιμετώπιση του προβλήματος συνήθως απαιτεί κάποιο κινητό μηχάνημα τύπου Hawley σε συνδυασμό με επανορθωτική ορθοδοντική θεραπεία.

Σταυροειδής σύγκλειση

Ο όρος σταυροειδής σύγκλειση αναφέρεται σε συγκλεισιακή ανωμαλία κατά την οποία τα άνω δόντια συγγομφώνουν «μέσα» από τα κάτω. Η πρόσθια σταυροειδής σύγκλειση συνήθως συνυπάρχει με την ανωμαλία σύγκλεισης ΙΙΙης Τάξης.

Η οπίσθια σταυροειδής σύγκλειση οφείλεται σε στενή άνω γνάθο ή σε στενό άνω οδοντικό τόξο. Σε μικρές ηλικίες, απαιτείται μια Ά Φάση θεραπείας συνήθως με κάποιο μηχάνημα Hawley που φέρει μηχανισμό εξελίκτρας και βοηθά στη διεύρυνση του άνω οδοντικού τόξου. Σε μεγαλύτερες ηλικίες, εάν το πρόβλημα είναι σκελετικό, τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται  φέρουν επίσης εξελίκτρα αλλά συγκολλούνται στα δόντια της άνω γνάθου (μηχάνημα Hyrax). Αντίθετα, αν το πρόβλημα είναι αμιγώς οδοντικό, συνήθως εφαρμόζονται άλλου είδους μηχανήματα, που συγκολλούνται στα δόντια της άνω γνάθου αλλά δεν φέρουν εξελίκτρα (μηχάνημα τετραπλής έλικας).