Σκελετικές ανωμαλίες που οφείλονται σε στενή άνω γνάθο

Συνηθέστερο χαρακτηριστικό αυτών των προβλημάτων είναι η οπίσθια σταυροειδής σύγκλειση των δοντιών, κατά την οποία τα άνω οπίσθια δόντια «κλείνουν μέσα» από τα κάτω.

Τα ορθοδοντικά – ορθοπεδικά μηχανήματα που εφαρμόζονται περιλαμβάνουν ένα μηχανισμό που καλείται εξελίκτρα και συμβάλλει στη διεύρυνση της άνω γνάθου. Σε μικρές ηλικίες, τα μηχανήματα αυτά είναι κινητά (μηχανήματα τύπου Hawley), ενώ σε μεγαλύτερες ηλικίες συγκολλούνται στα δόντια (μηχανήματα τύπου Hyrax). Τέλος, στους ενήλικες ασθενείς η διεύρυνση της άνω γνάθου απαιτεί συνδυασμό με χειρουργική επέμβαση.