Προβλήματα χώρου στα οδοντικά τόξα

Συνωστισμός

Είναι από τα συχνότερα ορθοδοντικά προβλήματα. Ο συνωστισμός των δοντιών οφείλεται συνηθέστερα σε δυσαναλογία μεταξύ μεγέθους δοντιών και μεγέθους γνάθων, σε πρόωρη απώλεια νεογιλών δοντιών και σε ύπαρξη υπεράριθμων δοντιών. 

Η αντιμετώπιση του συνωστισμού εξαρτάται από την αιτία, καθώς και από την ηλικία στην οποία διαγιγνώσκεται το πρόβλημα. Σαν γενικός κανόνας, όσο πιο γρήγορα εντοπιστεί το πρόβλημα, τόσο πιο εύκολη είναι η εύρεση χώρου για τη διευθέτηση των δοντιών. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις είναι πιθανόν να απαιτηθούν εξαγωγές δοντιών για την ανακούφιση του συνωστισμού και προκειμένου να εξασφαλιστεί η υγεία του περιοδοντίου και γενικότερα του στοματογναθικού συστήματος.

Αραιοδοντία

Πρόκειται για πρόβλημα κατά το οποίο παρατηρούνται διαστήματα μεταξύ των μονίμων δοντιών. Σε μικρές ηλικίες, η ύπαρξη διαστημάτων σε κάποια σημεία των οδοντικών τόξων είναι φυσιολογική και μάλιστα επιθυμητή. Ωστόσο, η παρουσία εκτεταμένων διαστημάτων σε μικρή ηλικία ή η παραμονή τους μετά την ανατολή των μονίμων δοντιών αποτελεί ορθοδοντικό πρόβλημα που απαιτεί ορθοδοντική αντιμετώπιση. Η αραιοδοντία μπορεί να οφείλεται σε αγενεσίες δοντιών (εκ γενετής έλλειψη), σε δυσανάλογα μικρό μέγεθος δοντιών καθώς και σε άλλους παράγοντες, οπότε και η αντιμετώπισή της ποικίλλει ανάλογα με την αιτία καθώς και την ηλικία διάγνωσης.