Ορθοδοντική δύο φάσεων

Πρόκειται για την Ορθοδοντική θεραπεία που περιλαμβάνει Προληπτική – Κατασταλτική Ορθοδοντική (Α΄ Φάση) και Επανορθωτική Ορθοδοντική θεραπεία (Β΄ Φάση). Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Ορθοδοντική θεραπεία ξεκινά σε μικρή ηλικία με απλούστερους μηχανισμούς (συνήθως «μασελάκια»), ακολουθεί μια περίοδος παρακολούθησης του παιδιού μέχρι να ξεκινήσει η φάση ανατολής των τελευταίων μονίμων δοντιών (περίπου γύρω στην ηλικία των 10 ετών) και ολοκληρώνεται με τη Β΄ Φάση, οπότε και τοποθετούνται «σιδεράκια», καθώς και άλλοι μηχανισμοί.

Παρόλο που η διάρκεια της Θεραπείας δύο φάσεων είναι μεγάλη, στις ενδεικνυόμενες περιπτώσεις παρέχει πολλά πλεονεκτήματα, όπως η πρόληψη ή η ευκολότερη αντιμετώπιση σκελετικών προβλημάτων, η μείωση χρόνου θεραπείας με σιδεράκια, η πιθανή αποφυγή εξαγωγών μονίμων δοντιών κλπ.