Για παιδιά και εφήβους

Η πρώτη ορθοδοντική εκτίμηση για τους μικρούς μας φίλους συστήνεται να γίνεται στην ηλικία των 7 ετών περίπου. «Σημάδια» που αν παρατηρήσετε στο παιδί σας, καλό θα ήταν να αναζητήσετε τη γνώμη ενός ορθοδοντικού περιλαμβάνουν:

Σε μικρές ηλικίες, συνήθως εφαρμόζονται απλοί μηχανισμοί (κινητά μηχανήματα – «μασελάκια» τύπου Hawley), στo πλαίσιo της Προληπτικής – Κατασταλτικής Ορθοδοντικής θεραπείας. Τα μασελάκια έχουν χρώματα και σχέδια που θα επιλέξει ο μικρός μας ασθενής!

Σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας και σε εφήβους, συνήθως η ορθοδοντική παρέμβαση συνίσταται σε Επανορθωτική Ορθοδοντική θεραπεία, με  ακίνητα ορθοδοντικά μηχανήματα – «σιδεράκια». Τα σιδεράκια μπορεί να είναι:

Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να εφαρμοστεί και η θεραπεία με διαφανείς νάρθηκες Invisalign!