Για ενήλικες

Η Ορθοδοντική θεραπεία δεν αποτελεί προνόμιο των παιδιών και των εφήβων, αλλά είναι δυνατή και στους ενήλικες. Προβλήματα όπως:

Μπορούν να αντιμετωπιστούν και στην ενήλικη ζωή και με τους πλέον αισθητικούς ή/και αόρατους μηχανισμούς:

Φυσικά, υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις στην ορθοδοντική θεραπεία των ενηλίκων σε σχέση με τη θεραπεία των μικρών μας ασθενών: