Σκελετική χασμοδοντία

Αποτελεί ανωμαλία στη σχέση των γνάθων κατά το κατακόρυφο επίπεδο, η οποία χαρακτηρίζεται από την απουσία σύγκλεισης μεταξύ των προσθίων (ή και των οπισθίων) δοντιών. Σε μικρές ηλικίες, εάν διατηρείται η συνήθεια θηλασμού του δακτύλου, στα πλαίσια προληπτικής – κατασταλτικής ορθοδοντικής, τοποθετείται συνήθως κάποιο μηχάνημα που βοηθά στη διακοπή της συνήθειας και στη διόρθωση τυχόν υπαρχόντων προβλημάτων.

Σε μεγαλύτερες ηλικίες, η ορθοδοντική θεραπεία περιλαμβάνει τη διόρθωση του προβλήματος τόσο με την καθοδήγηση της αύξησης των γνάθων όσο και με ορθοδοντικές μετακινήσεις. Τέλος, σε ενήλικες το πρόβλημα διορθώνεται είτε με ορθοδοντική θεραπεία μόνο ή συχνά απαιτείται Ορθογναθική Χειρουργική.